موقعیت شغلی0094

"فروشگاه لوازم یدکی"

محدوده زند

 نیازمند حسابدار

ساعت کار:2 ساعت در روز

حقوق:توافی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*