موقعیت شغلی 0088

"سوپر مارکت"

محدوده شهرک استقلال

  نیازمند حسابدار فقط جهت ورود اطلاعات

ساعت کار:توافقی

حقوق:ساعتی 10 تومان+ هزینه ایاب و ذهاب 

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*