نصب نرم افزار

در درایو مربوطه به ترتیب از بالا به پایین می باید مراحل نصب را انجام دهید. روبروی هر بخش نحوه نصب بخش مذکور آورده شده است. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید با شرکت پرتو پارس تماس حاصل فرمایید.2301902-