مقالات پرتوپارس

 
تعداد بازدید : 1456 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 1620 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 5275 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.