مقالات | پرتوپارس
 
تعداد بازدید : 261 تاریخ انتشار : 1397/02/04
جداول حقوق و دستمزد سال 97 و مقایسه با سال 96
تعداد بازدید : 3325 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 3461 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 1246 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.
تبلیغات