مقالات پرتوپارس

 
تعداد بازدید : 3049 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 3171 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 754 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.