مقالات پرتوپارس

 
تعداد بازدید : 2310 تاریخ انتشار : 1396/02/20
-
تعداد بازدید : 2455 تاریخ انتشار : 1396/02/12
-
تعداد بازدید : 5840 تاریخ انتشار : 1395/07/13
شرکت پرتو پارس تولید کننده نرم افزار حسابداری ملی باتوجه به در خواست مشتریان برای نیروی حسابدار، کلاس هایی برای آماده سازی فارغالتحصیلان حسابدرای برگزار می کند که هم نکات عرف بازار و هم روش های عملی کار راآموزش میدهد.