اخبار پرتوپارس

 
تعداد بازدید : 1003 تاریخ انتشار : 1396/04/07
-
تعداد بازدید : 2680 تاریخ انتشار : 1396/02/24
نصب اولیه اتوماسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی کشور
تعداد بازدید : 6323 تاریخ انتشار : 1394/07/27
قرارداد با سازمان صنعت و معدن و تجارت
تعداد بازدید : 7183 تاریخ انتشار : 1394/06/29
2 آيين نامه اجرايي تبصره 1ماده 11 )استفاده از صندوق مكانيزه فروش و دستگاه توزين ديجيتالي -توسط افراد صنفي
تعداد بازدید : 7169 تاریخ انتشار : 1394/06/16
نرم افزار صندوق مکانیزه پرتو پارس
تعداد بازدید : 6748 تاریخ انتشار : 1393/07/24
قرارداد اتوماسیون با سازمان آب استان مرکزی