نصب اولیه اتوماسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی کشور


نصب اولیه اتوماسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی کشور

شرح خبر

نصب اولیه اتوماسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی کشور

شرکت پرتو پارس پس از عقد قرارداد طراحی و پیاده سازی اتوماسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی آن را جهت بهره برداری در وزارت کشور نصب نموده است.نرم افزار به شرح زیر است

  1. نهیه بانک اطلاعاتی متکدیان کشور

  2. ثبت مشخصات خویتی

  3. ثبت و جستجو بر اساس مشخصات بایومتریک افراد

  4. ثبت خدمات پزشکی ارایه شده

  5. ثبت نحوه ساماندهی

  6. ثبت سوابق و نحوه جمع آوری

  7.  ارتباط کل ادارات پیشگیری از جرایم کشور 

  8. و...

امیدواریم که این خدمت از سوی شرکت پرتو پارس گامی به سوی پیشرفت کشور عزیزمان باشد


ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 13681
تاریخ انتشار : 1396/02/24
منبع : شرکت پرتو پارس