قرارداد اتوماسیون با سازمان آب استان مرکزی


قرارداد اتوماسیون با سازمان آب استان مرکزی

شرح خبر

شرکت پرتو پارس موفق به عقد قرارداد با سازمان آب استان مرکزی در خصوص ردیابی پرونده حفاظ و اتوماسیون پرونده شده است.

ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 13858
تاریخ انتشار : 1393/07/24
منبع :