نرم افزار صندوق مکانیزه


نرم افزار صندوق مکانیزه پرتو پارس

شرح خبر

در راستای قانونون ماده 71 صندوق مکانیزه لیست شعب پرتو پارس به شرح زیر است
در راستای اجرای قانون صندوق مکانیزه شرکت پرتو پارس کلیه قوانین ماده 71(قوانین مربوط به صندوق مکانیزه فروش) را طراحی و پیاده ساز نموده است. برای استفاده از ده میلیون معافیت مالیاتی سال 1392 10 اتحادیه اول   مکلف به استفاده از نرم افزار منطبق با قوانین صندوق مکانیزه هستند. برای خرید نرم افزار می توانید با شماره 
02144975133
07132301902
یا برای خرید از نمایندگی های فعال به لینک  زیر مراجعه نمایید


ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 13494
تاریخ انتشار : 1394/06/16
منبع :